Etiquetas

jueves, 24 de noviembre de 2011

Tècniques de grup

Les tècniques de grup són un conjunt de procediments i processos amb una estructura lògica, que s'utilitzen per facilitar el funcionament d'un grup per a l'assoliment d'un objectiu concret.

Les principals tècniques de grup són:

- Phillips 66
- Discusió en panell
- Simpsoi
- Seminari
- Mètode del cas
- Joc de rol
- Brainstorming
- Sinèctica
- Tècnica de les dues columnes
- Tècnica del grup nominal
- Jocs i simulacions
- Training group
- Grup d'intercanvi d'experiències

Excercici: Escolliu una de les tècniques esmentades i completeu
els següents ítems;  objectius, beneficis adicionals, dificultats,
avantatges, utilització i exemple.

Brainstorming
Objectius:
·         Obtenir gran quantitat d’idees en poc temps.
·         Garantir la participació de tots els membres del grup.
·         Fomentar la creativitat i la participació.
·         Fer recerca d’idees i conceptes.
·         Donar i/o trobar possibles solucions a un tema determinat.


Beneficis adicionals:
·         Serveix per descobrir conceptes nous.
·         Desenvolupa la creativitat.
·         Anima el grup a actuar i participar.
Dificultats:
·         Les aportacions poden no ser de qualitat.
·         Massa soroll si tothom diu la seva quan li plau.
·         Es pot donar el cas que cap aportació sigui la que s’escullirà.
·         La técnica pot no ser eficaç o no donar resultat.
Avantatges:
·         En poc temps s’obté gran varietat d’idees.
·         S’obtenen diferents alternatives per solucionar un problema o tractar un tema.
·         Propicia la participació de tots els membres del grup.
·         Afavoreix la cooperació entre els participants.
·         S’estimula la cohesió de grup.
·         Es desenvolupa el sentit del respecte envers altres idees i persones.

Utilització:

·         Tots els participants d’un grup intervenen aportant les seves idees o solucions, amb absoluta llibertat, a un problema/tema concret.
·         Abans de començar qualsevol sessió se n’explicaran les normes.
·         Es planteja el problema/tema que es vol solucionar o tractar.
·         Els participants van exposant en veu alta, sense restriccions ni limitacions, les solucions o idees que se’ls acudeixen.
·         Acte seguit, el grup o comissió escollida passa a estudiar les idees proposades amb la finalitat de decidir la solució més eficaç o el tema més pertinent.
·         En aquest tipus de tècnica la persona que condueix la tècnica no hi haurà de participar, sinó que hauria de limitar-se a coordinar el treball.


Exemple:
Com cada any, volem realitzar una festa temàtica a l’institut, aquest any els hi toca als alumnes de 3er d’ESO, però no saben quin tema escollir. Per tant, les dues classes de 3er, A i B, s’ajunten per parlar del tema, i decideixen fer un Brainstorming. Els alumnes van donant idees aleatòriament. El professor serà el guia que condueix la tècnica, i s’encarregarà de donar la paraula i anotar totes les idees esmentades. Finalment, escolliran l’opció que més l’interessin.


Font: http://prezi.com/ntedeu0r_e1n/prinicpals-tecniques-de-grup/?auth_key=5c3403ee7f4e44bc015cd574b2df8fc1039021a5