Etiquetas

lunes, 24 de octubre de 2011

Currículum bimodal

Què és el currículum bimodal?

El currículum bimodal és aquell tipus d'aprenentatge que s'ha fet a través de dos mètodes: a través de la memòria i a través de la pràctica.


Característiques bàsiques d'un currículum bimodal:

El currículum bimodal es basa en la utilització de les TIC en els centres educatius. Com el seu nom indica, distingeix entre dos tipus d'activitats:

1- Les de memoritzar
2- les pràctiques (on s'apliquen els coneixements posteriorment memoritzats).

Les activitats de memoritzar es duen a terme a partir d'exercicis dinàmics (exàmens de resposta ràpida o tipus test, entre uns altres) on s'emfatitzaen l'aprenentatge d'un vocabulari bàsic i necessari que el professor concreta a principi de curs o de temari. La finalitat és que l'alumnat entengui i memoritzi una sèrie de vocabulari i dades amb el suport de les TIC (llibres de text digitals, wikis, pissarra digital...).

D'altra banda, les activitats pràctiques són aquelles que l'alumnat haurà de fer una tasca (ja sigui individualment o en grup). La realització d'aquestes activitats tindrà sempre el suport de les TIC per als alumnes (si no hi ha accés a les TIC s'utilitzaran anotacions o llibres). Aquestes, hauran de fer-se en un temps limitat, el que indiqui el professor, amb la finalitat que l'estudiant s'acostumi al seu ús i cada vegada aquest sigui millor. És aquí on entra la primera part del currículum bimodal: la memorització de vocabulari. Aquells alumnes que hagin memoritzat adequadament el vocabulari que se'ls exigeix seran els que podran acabar amb més facilitat les activitats en el temps límit establert (ja que gràcies a aquest vocabulari podran escollir millor la informació de la xarxa).

Així que a final de curs, els alumnes hauran d'haver confeccionat dos tipus de llistats:el llistat de vocabulari i dades imprescindibles i desitjables i el  llistat d'activitats pràctiques bàsiques.

Si parlem dels exàmens podem aclarir que haurà de dos tipus. Els exercicis i exàmens memorístics(avaluació del vocabulari i les dades apreses) i els exercicis i exàmens pràctics amb suport documental (podran resoldre qüestions amb l'ajuda de les TIC o anotacions).

Sóc ja un Iperson?
Un Iperson és aquella persona que disposa de les últimes novetats en el camp de les TIC i que està informada i introduïda en el seu món. Jo em considero un Iperson en procès, és a dir, que encara no he arribat a dominar o experimentar tots els àmbits referent a les TIC, ja que per exemple no en tinc un tablet o un mòbil amb internet les 24 hores del dia. Però penso que tota la societat actua per impulsos i per "còpia", és a dir, que la gent sol fer el que fa tothom, per tant penso que tots i totes acabarem sent Ipersons.

Com penso iniciar la meva memòria auxiliar?

La meva memòria auxiliar ja la tinc iniciada, ja que hi  ha molta informació que emmagatzemo allà. És abundant, i hi ha diferents espais de memòria auxiliar, com l'ordinador, el mòbil, l'Ipod, el disc dur, etc...


Penses que el currículumm  bimodal es podria aplicar a primària i ESO?

Crec que és una bona idea  que s'apliqui el currículum bimodal a primària i ESO, ja que en aquest tipus de currículum no s'ha de memoritzar tot, i es basa en altre aprendre amb la pràctica o amb la comprensió. Moltes institucions no volen aquest tipus de currículum, perquè volen que tot s'estudii memoritzant, i jo crec que la millor manera per aprendre és comprendre. Els infants, per exemple, aprenen de manera més eficient i ràpida amb la pràctica i la comprensió, en l'àmbit dels estudis la memòria serveix per un breu espai de temps i desprès desapareix tot el que s'havia guardat, per tant, aquest tipus de memorització no és factible, ja que a més de no entendre-ho, no es recorda.

Informació: http://peremarques.blogspot.com/

1 comentario: